SZKOLENIA

Oferujemy szkolenia z wybranych dziedzin prawa, dostosowane do konkretnych potrzeb Klientów, zarówno w Warszawie, na Mazowszu jak i pozostałych rejonach kraju. Proponujemy szkolenia z naszej stałej oferty oraz przygotowujemy autorskie programy na podstawie wymagań Klienta dopasowując je do grupy oraz specyfiki działalności firmy i instytucji. Szkolenia mogą być przeznaczone zarówno dla profesjonalistów, jak i osób nie posiadających pogłębionej wiedzy w zakresie prawa. Oferujemy usługi w Warszawie jak i poza nią.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W SZKOLENIACH Z:

ikona szkolenia

PRAWA NIERUCHOMOŚCI

Szkolenia obejmują wybrane zagadnienia związane z prawnymi zasadami obrotu i zarządem nieruchomościami. Dotyczą zasad zawierania umów przedwstępnych czy konkretnych rodzajów umów takich jak sprzedaż nieruchomości czy umowy dożywocia lub darowizny. Ponadto przedmiotem szkolenia mogą być zasady najmu, ustawy o ochronie praw lokatorów, wspólnotach mieszkaniowych czy zagadnienia z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami. Szkolimy także z zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, procedur zasiadywania nieruchomości czy znoszenia współwłasności oraz ksiąg wieczystych i hipotek (oraz innych form zabezpieczeń).

ikona szkolenia

PRAWA CYWILNEGO

Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń z zakresu prawa cywilnego. Zarówno prawa umów (najem, roboty budowlane, zlecenie/dzieło) jak i prawa spadkowego (postępowania spadkowe, praw spadkowe a obrót nieruchomościami). Ponadto przygotowujemy szkolenia z zakresu prawa rzeczowego (własność i in.) jak i postępowania egzekucyjnego i windykacji należności. Prowadzimy szkolenia z podstaw prawa cywilnego i gospodarczego dla urzędników.

ikona szkolenia

PPRAWA ADMINISTRACYJNEGO I SĄDOWOADMINISTRACYJNEGO

Nasze szkolenia skierowane są dla instytucji publicznych. Mogą obejmować zarówno tematykę prawa administracyjnego (m.in. prawo budowlane, ustawa o gospodarce nieruchomościami i in.) jak i postepowanie administracyjne (przed organem I i II instancji/samorządowymi kolegiami odwoławczymi) jak i sądowoadministracyjne.

ikona szkolenia

PRAWA AUTORSKIEGO I PRASOWEGO

Dzięki szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo rozumieć pojęcia i definicje prawa autorskiego. Ponadto podczas szkolenia omawiane są zasady przygotowywania i prawidłowej treści umów, w tym pól eksploatacji. Omawiane są także prawne możliwości działań w sytuacji naruszenia praw autorskich a także dóbr osobistych i prawa do wizerunku. Ponadto szkolenie może obejmować tematykę prawa prasowego.

ikona szkolenia

DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Szkolenie skierowane jest do instytucji publicznych. Omawiane są w jego ramach zagadnienia dostępu do informacji publicznej takie jak czym jest informacja publiczna, czym informacja przetworzona, jak należy prawidłowo odmawiać. Prezentowane są konkretne przykłady jak formułować pisma (odpowiedzi) i decyzje. Podczas szkolenie prezentowane jest także czym jest informacja sektora publicznego i jakie są zasady jej ponownego wykorzystania.

DLACZEGO WARTO?

Zapoznanie się z kluczowymi zagadnieniami z zakresu przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem ich praktycznego zastosowania w bieżącej pracy, w tym najnowszymi zmianami w prawie.

Umiejętność praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy.

Otrzymanie przydatnych orzeczeń sądowych oraz wzorów.