Jak przygotować się do sprawy rozwodowej?.

Decyzja o rozstaniu to zwykle rewolucja w stosunkach rodzinnych. W takiej sytuacji trudno też zebrać siły by odpowiednio przygotować się do rozwodu. Jednak przy odpowiednim wsparciu prawnym i wspólnym przygotowaniu proces ten jest zdecydowanie łatwiejszy do przejścia.

Zanim rozpoczniemy wspólne działania w celu przeprowadzenia rozwodu dobrze jest zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Nie przejmuje się jednak jeśli nie wiesz w jakim kierunku podjąć działania, wspólnie ustalimy co jest najkorzystniejsze. Zawsze w sprawach rodzinnych staramy się tam gdzie to możliwe rozwiązywać spory polubownie.

W pierwszej kolejności trzeba zastanowić się czy rozwód ma być orzekany bez winy, z winy obojga małżonków czy tylko jednego z nich. Warto się nad tym zastanowić już na początku, choć pamiętaj że w toku postępowania zawsze możesz zmienić zdanie, także gdy okaże się jaką postawę i strategię przyjmuje druga strona. Warto pamiętać, że orzekanie o winie może mieć znaczenie na przyszłość bo wpływa na obowiązek alimentacyjny byłego małżonka. Dlatego nie warto dla przysłowiowego świętego spokoju łatwo przystawać na przypisanie winy w rozkładzie pożycia ani też rezygnować z jej orzekania.

Nie przejmuj się że to Ty inicjujesz postępowanie rozwodowe. Twierdzenie że tej stronie która inicjuje postępowanie sąd jest mniej przychylny jest niczym nieuzasadnionym stereotypem nie mającym żadnego poparcia w rzeczywistości. Jest to bez znaczenia.

Na pewno potrzebny będzie opis wspólnego pożycia. Nie przejmuj się jednak, nie musi być on bardzo obszerny i gotowym tekstem do wysłania do sądu. Chodzi raczej o chronologiczne wypunktowanie najważniejszych etapów i zdarzeń we wspólnym życiu, z naciskiem na te które doprowadzały do różnic zdań, oddalania się małżonków i w efekcie do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. Postaraj się też wybrać moment który był tym przełomowym, który zdecydował definitywnie o rozkładzie małżeństwa. Musimy go wskazać sądowi. Jeśli samodzielnie będzie Ci trudno to ustalić czy dokonać wyboru pomożemy wybrać przygotowując pozew rozwodowy. Jeśli rozwód ma być bez orzekania o winie warto szukać neutralnym powodów rozstania np. różnica charakterów, poglądów, planów zawodowych, rodzinnych itp.

Kolejną kluczową kwestią jest to czy są wspólne małoletnie dzieci. Jeśli tak, sąd musi orzec o miejscu zamieszkania, alimentach, władzy rodzicielskiej i kontaktach. Nie ma innej możliwości, taki jest wymóg prawny. Dlatego zastanów się czego chcesz w tym zakresie. Gdzie ma być miejsce zamieszkania dziecka? Przy matce czy przy ojcu? Czy może chcesz pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej? Pamiętaj tylko że jest to rozwiązane na naprawdę ciężkie przypadki niewywiązywania się rodzica ze swoich obowiązków bądź krzywdzenia dziecka. Ponadto pomyśl jak chcesz ustalić kontakty i opiekę nad dzieckiem (w jakie dni tygodnia, co ze świętami, feriami i wakacjami)? Może jest szansa na zawarcie porozumienia rodzicielskiego w tych kwestiach, które sąd będzie mógł zatwierdzić? Wreszcie jakiej wysokości alimenty mają być płacone na dziecko? Jeśli trudno jest Ci to oszacować pomożemy, dostaniesz od nas informacje co brać pod uwagę, jak rozliczać wydatki oraz prosty kwestionariusz/tabelę który pozwoli wszystko wypisać i ująć.

Do pozwu na pewno będą potrzebne akty stanu cywilnego – akt małżeństwa i akt urodzenia dziecka lub akty urodzenia dzieci. Odpisy (oryginały) nie kserokopie.

Jeśli chodzi o świadków to będą oni potrzebni przede wszystkim w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie. W sprawie rozwodowej bez orzekania winy są zbędni. Z kolei jeśli nawet nie będzie orzekania winy ale są małoletnie dzieci to potrzebny będzie jeden świadek który opowie sądowi o ich sytuacji.

Wreszcie jeśli posiadacie wspólny majątek i chcecie go podzielić to przy okazji rozwodu jest taka możliwość, pod warunkiem że małżonkowie są zgodni. Jeśli jest spór co do tego jak podzielić majątek to podział wspólnego majątku dorobkowego małżonków jest wykluczony. Trzeba po rozwodzie założyć odrębną sprawę, taka jest procedura.